Mahu Meningkatkan Keterlibatan Di Tempat Kerja? Berikut adalah cara Accessible & Efektif<div _ngcontent-c14 = "" innerhtml = "

Sehingga 51% tenaga kerja U.S tidak terlibat mengikut laporan Gallup meneroka State of the American Workplace. Jadi bagaimana kita boleh meningkatkan pertalian?

Getty

Pentingnya penglibatan pekerja bukan rahsia. Penyelidikan secara konsisten menunjukkan bahawa pekerja yang terlibat menghasilkan hasil perniagaan yang lebih baik. Satu kajian oleh Gallup& nbsp;menunjukkan bahawa perniagaan / unit perniagaan yang mempunyai pekerja yang sangat terlibat mempunyai:

Pengurangan sebanyak 41% dalam ketidakhadiran

Peningkatan produktiviti sebanyak 17%

Peningkatan 10% dalam penarafan pelanggan

Peningkatan 20% dalam jualan

21% keuntungan yang lebih besar

Dalam perolehan yang tinggi * organisasi mereka mempunyai 24% kurang perolehan pekerja dalam unit perniagaan yang sangat terlibat

Dalam perolehan rendah ** organisasi dengan unit perniagaan yang sangat terlibat, jumlah ini meningkat kepada 59% kurang perolehan pekerja

Penglibatan pekerja juga penting bukan sahaja dari segi hasil perniagaan tetapi juga untuk kesejahteraan pekerja itu sendiri. Apabila pekerja sangat terlibat, mereka lebih cenderung untuk membentuk ikatan yang kukuh dengan rakan kerja mereka, secara motivasi secara intrinsik dan pengalaman makna dalam mereka kerja.& nbsp; Hasil daripada ini adalah peningkatan tahap kesejahteraan subjektif – bagaimana orang mengalami kualiti hidup mereka.

Walaupun kita mengambil semua angka ini dengan sebatian garam mereka masih sangat menarik. Walau bagaimanapun, 51% tenaga kerja U.S tidak terlibat mengikut Laporan Gallup meneroka State of the Workplace Amerika. Mereka mengkategorikan 51% pekerja sebagai tidak suka atau tidak suka pekerjaan mereka. Jadi bagaimana kita boleh meningkatkan pertalian?

Prinsip-prinsip menyeluruh berputar di sekitar:

Mempunyai kejelasan harapan dalam organisasi

Mewujudkan budaya penglibatan dari bahagian atas ke atas pemimpin makna mengutamakan keterlibatan dan diri mereka terlibat

Melabur dalam pembangunan pekerja dan latihan dan latihan

Saluran komunikasi yang jelas, terbuka dan konsisten

Bagaimana sesebuah organisasi melakukan ini adalah sebahagian daripada perbualan yang jauh lebih besar yang tidak dapat dibincangkan di sini. Jika anda menginginkan cara yang mudah diakses dan mudah untuk memulakan pertalian yang semakin meningkat, anda boleh bermula dengan kekuatan. Terdapat hubungan yang kuat antara pekerja yang mengetahui dan dapat menggunakan kekuatan peribadi mereka di tempat kerja dan tahap penglibatan mereka. Apabila terdapat perbualan atau pembangunan berasaskan kekuatan yang tidak mencukupi atau tidak, ia menghalang prestasi dan penglibatan. Akhirnya ini juga memberi kesan negatif kepada organisasi.

Dengan mengenal pasti kekuatan anda sendiri atau menyokong pekerja anda untuk mengenal pasti kekuatan mereka sendiri, anda berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk mula bekerja dengan mereka. Apabila kita bekerja dengan kekuatan kita atau apabila pengurus kita menenun latihan kekuatan watak dan belajar kita keterlibatan, produktiviti dan kebahagiaan sering meningkat. & nbsp;Anda boleh menggunakannya Kajian kekuatan watak VIA untuk mengenal pasti kekuatan, ia adalah ukuran yang bebas dan sangat dihormati yang boleh digunakan sesiapa sahaja. Anda kemudian boleh membuka dialog tentang kekuatan, meneroka di mana mereka berada dan tidak digunakan dan mencari cara untuk menggunakan kekuatan yang lebih baik. Anda juga boleh menyokong pekerja anda atau mencari cara anda sendiri boleh mengembangkan kekuatan yang lebih lemah juga sebagai cara untuk terlibat dan menyokong perkembangan peribadi.

* Organisasi perolehan yang tinggi adalah mereka yang mempunyai perolehan tahunan lebih daripada 40%

** Organisasi perolehan rendah adalah mereka yang kurang daripada 40% perolehan tahunan

">

Sehingga 51% tenaga kerja U.S tidak terlibat mengikut laporan Gallup meneroka State of the American Workplace. Jadi bagaimana kita boleh meningkatkan pertalian?

Getty

Pentingnya penglibatan pekerja bukan rahsia. Penyelidikan secara konsisten menunjukkan bahawa pekerja yang terlibat menghasilkan hasil perniagaan yang lebih baik. Satu kajian oleh Gallup menunjukkan bahawa perniagaan / unit perniagaan yang mempunyai pekerja yang sangat terlibat mempunyai:

Pengurangan sebanyak 41% dalam ketidakhadiran

Peningkatan produktiviti sebanyak 17%

Peningkatan 10% dalam penarafan pelanggan

Peningkatan 20% dalam jualan

21% keuntungan yang lebih besar

Dalam perolehan yang tinggi * organisasi mereka mempunyai 24% kurang perolehan pekerja dalam unit perniagaan yang sangat terlibat

Dalam perolehan rendah ** organisasi dengan unit perniagaan yang sangat terlibat, jumlah ini meningkat kepada 59% kurang perolehan pekerja

Penglibatan pekerja juga penting bukan sahaja dari segi hasil perniagaan tetapi juga untuk kesejahteraan pekerja itu sendiri. Apabila para pekerja sangat terlibat, mereka lebih cenderung untuk membentuk ikatan yang kuat dengan rakan kerja mereka, secara motivasi secara intrinsik dan mengalami makna dalam kerja mereka. Hasil daripada ini meningkatkan tahap kesejahteraan subjektif – bagaimana orang mengalami kualiti hidup mereka.

Walaupun kita mengambil semua angka ini dengan sebatian garam mereka masih sangat menarik. Bagaimanapun, 51% tenaga kerja U.S tidak terlibat mengikut laporan Gallup yang menjelajah State of the American Workplace. Mereka mengkategorikan 51% pekerja sebagai tidak suka atau tidak suka pekerjaan mereka. Jadi bagaimana kita boleh meningkatkan pertalian?

Prinsip-prinsip menyeluruh berputar di sekitar:

Mempunyai kejelasan harapan dalam organisasi

Mewujudkan budaya penglibatan dari bahagian atas ke atas pemimpin makna mengutamakan keterlibatan dan diri mereka terlibat

Melabur dalam pembangunan pekerja dan latihan dan latihan

Saluran komunikasi yang jelas, terbuka dan konsisten

Bagaimana sesebuah organisasi melakukan ini adalah sebahagian daripada perbualan yang jauh lebih besar yang tidak dapat dibincangkan di sini. Jika anda menginginkan cara yang mudah diakses dan mudah untuk memulakan pertalian yang semakin meningkat, anda boleh bermula dengan kekuatan. Terdapat hubungan yang kuat antara pekerja yang mengetahui dan dapat menggunakan kekuatan peribadi mereka di tempat kerja dan tahap penglibatan mereka. Apabila terdapat perbualan atau pembangunan berasaskan kekuatan yang tidak mencukupi atau tidak, ia menghalang prestasi dan penglibatan. Akhirnya ini juga memberi kesan negatif kepada organisasi.

Dengan mengenal pasti kekuatan anda sendiri atau menyokong pekerja anda untuk mengenal pasti kekuatan mereka sendiri, anda berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk mula bekerja dengan mereka. Apabila kita bekerja dengan kekuatan kita atau apabila pengurus kita menenun dalam latihan kekuatan watak dan mempelajari penglibatan kita, produktiviti dan kebahagiaan sering meningkat. Anda boleh menggunakan kaji selidik kekuatan aksara VIA untuk mengenal pasti kekuatan, itu adalah langkah percuma dan sangat dihormati yang boleh digunakan sesiapa sahaja. Anda kemudian boleh membuka dialog tentang kekuatan, meneroka di mana mereka berada dan tidak digunakan dan mencari cara untuk menggunakan kekuatan yang lebih baik. Anda juga boleh menyokong pekerja anda atau mencari cara anda sendiri boleh mengembangkan kekuatan yang lebih lemah juga sebagai cara untuk terlibat dan menyokong perkembangan peribadi.

* Organisasi perolehan yang tinggi adalah mereka yang mempunyai perolehan tahunan lebih daripada 40%

** Organisasi perolehan rendah adalah mereka yang kurang daripada 40% perolehan tahunan